BLOG POST

Schůze Modletice 7.4.2018

V sobotu 7.4.2018 se konalo zasedání našeho klubu. Sešli jsme se v hojném počtu.
Probrali jsme témata týkající se pravidel, závodů, licencí, pořádání závodu ve Sklence a v Praze.

Myslím, že se akce povedla a po teoretické stránce jsme na závody připraveni.
Jelikož také víme, že se scházíme na tréninky ve stejně hojném počtu, tak se zdá že jsme na sezónu připraveni i po praktické stránce.

Jdeme do toho! GO! GO! GO! ÚAMK Cyklo-Trial klube Střední Čechy!