BLOG POST

Slovenské hry mládeže Poprad 12.7.2020

Na Slovensku závodil v barvách našeho klubu Vojta Hříbek, který se v kategorii Minime umístil na úžasném 2 místě a v kategorii Cadet byl třetí. Vojtovi gratulujeme!